Betalingen

Begrotingen:

Bij elke grote behandeling (vanaf 150 euro) krijgt u van te voren een begroting van ons mee. Op deze begroting staan de behandelingen, prijzen en codes.

U kunt voordat u de behandeling ondergaat, contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen of de behandeling vergoed wordt, of dat u iets moet bijbetalen. Op deze manier komt u nooit voor verassingen te staan!

Betalen:

Als u verzekerd bent voor tandheelkunde, dienen wij de factuur in bij Infomedics. Dit is een factoringbedrijf die de facturen voor ons zal indienen bij de zorgverzekeraar. Mocht er sprake zijn van een eigen bijdrage, zult u van Infomedics een rest-factuur ontvangen, welke
u aan Infomedics kunt overmaken.

Op de website van infomedics kunt u meer informatie vinden over uw factuur en het betalen hiervan: www.infomedics.nl

Indien u niet verzekerd bent, heeft u de mogelijkheid bij ons de factuur per pin te voldoen.

Voor kinderen tot 18 jaar worden de meeste behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Op de betalingen zijn de voorwaarden van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 22 mei 1989 onder nummer 219/89 van toepassing.

Tarieven:

De tarieven die wij hanteren, zijn de tarieven die landelijk door de overheid zijn vastgesteld. Deze kunt u vinden op de volgende website:

www.allesoverhetgebit.nl