Spoedgevallen

Bij spoedgevallen tijdens reguliere werktijden, vragen wij u om ’s ochtends
zo snel mogelijk te bellen. Vaak kunt u dan nog dezelfde dag terecht.

Pijn in het weekend/buiten werktijden?

Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend (zaterdag en zondag) kunt u zich wenden tot Tandartsspoedpraktijk te Groningen.

Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen welke niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u contact opnemen met  Tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602

Meer informatie vind u op de website van Spoedpraktijk Groningen: http://www.tandartsspoedpraktijk.nl

Graag rekening houden met het volgende:

 • Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk.
  Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen
 • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen
 • U dient de factuur direct nabehandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard)
 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling.
  Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/)
 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen.
 • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk.
 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie     over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
 • Kinderen tot 18 jaar met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de   basisverzekering.

Daarnaast belangrijk te weten:

 • Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Tandartsspoedpraktijk zich   beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele
  vervolgbehandelingen wordt u, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.

Hoe dringend is de klacht?

Kleine spoedbehandelingen (niet urgent)

 • Uitgevallen kroon of vulling
 • Een te hoge vulling
 • Scherpe randen, die beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg hebben
 • Uitstekend of loszittend ijzerdraadje van beugel, die beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg hebben

Spoedbehandelingen

 • Kiespijn (gaatje)
 • Zenuwpijn (endodontische klachten)
 • Pijn na het trekken van een tand of kies, die slecht te onderdrukken is door pijnstillers
 • Ontstekingen van het tandvlees
 • Pijn aan de kaakgewrichten

Acute spoedbehandelingen: 

 • Afgebroken tand of kies na een ongeluk (trauma)
 • Uitgevallen tand of kies na een ongeluk (trauma)
 • Losse tand of kies na een ongeluk (trauma)
 • Bloeding / nabloedingen na het trekken van tand of kies
 • Opgezwollen wang door ontsteking met slikklachten en koorts